Lipidy krevní zvýšené – hyperlipoproteinemie

Hyperlipproteinémie jsou velmi časté poruchy metabolismu se zvýšenou hladinou lipidů – tuků (triglyceridy, cholesterol) a lipoproteinů v plazmě s urychleným rozvojem aterosklerózy. 

Hypercholesterolémie je zvýšení koncentrace cholesterolu, hypertriacylglycerolémie je zvýšení triacylglycerolů.

Onemocnění obvykle nemá žádné příznaky. Příležitostně můžeme u pacientů vidět žlutavé tukové uzlíky na kůži, často na očních víčkách ev. tukový proužek kolem duhovky. Hyperlipoproteinémie nesouvisí s obezitou, i když abdominální obezita je velmi často (ale ne vždy) hyperlipidémií provázena.

Lipidy, tuky zvýšené pohledem čínské medicíny, přírodní léčba, léčivé houby a bylinky

Co užívat

MAITAKE  +  REISHI 

+ vitamín C ve formě extraktu brazilské třešně ACEROLY – zlepšuje vstřebávání léčivých látek medicinální hub

Dávkování a doba užívání

Uvedenou kombinaci užívejte alespoň 3 měsíce 

MAITAKE 30% polysacharidů 2-0-2 kapsle denně

REISHI 30% polysacharidů  1-0-1 kapsle denně

ACEROLA 1-0-0 kapsle denně

  • Maitake, Reishi a Acerolu užívejte na lačno, minimální odstup je 30 minut před jídlem nebo jedna hodina po něm
  • vždy užívat 5 dní a 2 dny vynechat, aby nedošlo k únavě imunitního systému, takto lze houby užívat dlouhodobě
  • pokud užíváte houby společně s tinkturami, tak nejdříve užít tinkturu a v odstupu cca 15 minut léčivou houbu
  • je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zlepšuje vstřebatelnost léčivých látek, například ve formě extraktu brazilské třešně ACEROLY
  • při dlouhodobém užívání udělat po 3 měsících 1 týden pauzu
  • pokud užíváte léky předepsané lékařem či jiné potravinové doplňky, užívejte je s odstupem od léčivých hub či bylinných tinktur 1/2 až 1 hodinu

MUDr. Martin Dvořák

Datum: 20.12.2021

O krevních lipidech

Hyperlipoprotéinémie (dále HLP) jsou skupinou metabolických onemoc­nění s častým výskytem, která jsou charakterizována zvýšením plazmatických hladin lipoproteinů. Tyto změny jsou výsledkem buď jejich zvýšené syntézy, nebo sníženého odbourávání. Hlavní význam HLP je v tom, že jsou jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů rozvoje aterosklerózy a jejích komplikací. HLP nemusí být provázeny obezitou.

Pro praxi stačí jednoduché dělení hyperlipoproteinémií podle zvýšené složky na:

hypercholestérolémie se zvýšením hladiny cholesterolu,

hypertriacylglycerolémie se zvýšením hladiny triacylglycerolů,

smíšené hyperlipoprotéinémie (HLP) se zvýšením hladiny cholesterolu i triacylglycerolů.

Etiologie

Primárních HLP je převážná většina. Familiární hypercholestérolémie je geneticky podmíněné onemocnění, jehož příčinou je porucha funkce receptorů pro málo denzní lipoproteiny (LDL). „Vyskytuje se ve dvou formách – homozygotní (s frekvencí v populaci 1:1 000 000) a heterozygotní (frekven­ce 1 : 500). V populaci se hypercholestérolémie vyskytuje u 25 % osob ve věku 20 až 74 let, avšak zdaleka ne u všech se uplatňuje genetická složka.

U mírné hypercholestérolémie (mírně zvýšené hodnoty cholesterolu do 6,2 mmol/l) je převažující příčinou nadměrný příjem živočišných tuků a pokrmů bohatých na cholesterol.

U střední hypercholestérolémie (středně zvýšené hodnoty cholesterolu 6,2 až 7,8 mmol/l) se uplatňuje jak nadměrný příjem cholesterolu, tak genetická složka (snížená aktivita LDL receptorů).

U vysoké hypercholestérolémie (vysoké hodnoty cholesterolu nad 7,8 mmol/l) jde o formu familiární, na podkladě geneticky podmíněného defektu receptorů pro LDL.

Na manifestaci i geneticky podmíněných forem se může podílet řada vli­vů zevního prostředí nebo další choroby.

Sekundární HLP vznikají jako důsledek určitého základního onemoc­nění, které mění metabolismus lipidů. Může jít např. o diabetes, hypotyreózu, alkoholismus, nefrotický syndrom, cholestázu.

Klinický obraz

Onemocnění probíhá často zcela skrytě, může být náhodně objeveno při laboratorním vyšetření. U kombinovaných poruch nacházíme často obezi­tu, hypertenzi, diabetes mellitus. U familiárních hypercholesterolémií do­minují rozsáhlé kožní a šlachové xantomy a xantelazmata očních víček. Rychle se rozvíjející ateroskleróza vede k infarktu myokardu, na který ne­mocní umírají velmi záhy, i v dětském věku. Jindy je komplikací cévní mozková příhoda nebo obliterující ateroskleróza cév hlavně dolních kon­četin. Jindy může vzniknout akutní pankreatitida, jaterní steatóza.

Laboratorně nacházíme zvýšené hladiny cholesterolu nebo triacylglycerolů, podle typu HLP. Může se přidružit i hyperurikémie.

Léčba

Léčba musí být komplexní, dlouhodobá. Skládá se z režimových opatře­ní, dietních opatření a medikamentózní léčby.

Režimová opatření. Patří sem zákaz kouření, vyloučení zvýšeného konzumu alkoholu (dávka denního množství přepočtená na čistý alkohol nemá přesáhnout 20 g), zvýšení fyzické aktivity – pravidelné procházky rychlou chůzí, jízda na kole nebo ergometru, plavání.

Dietní opatření. Mají vést k úpravě tělesné hmotnosti při nadváze – sni­žujeme energetický příjem, tuky by neměly hradit více než 30 % celkové­ho energetického příjmu. Přednost dáváme tukům s nenasycenými mast­nými kyselinami (olivový, slunečnicový olej), omezujeme tuky živočišné. Obsah cholesterolu nemá přesahovat 300 mg/den. Dieta má být bohatá na vitaminy, ovoce, zeleninu, s dostatkem vlákniny.

Medikamentózní léčba. Léky snižující hladiny lipidů v krvi (hypolipidemika) dělíme na dvě skupiny – fibráty a statiny, léky obou skupin můžeme kombinovat. Podáváme je obvykle na noc.

Cílem léčby je dosáhnout normálních hodnot, které považujeme za nerizikové pro rozvoj komplikací. Pro cholesterol je to 5,2 mmol/l, pro triacylglyceroly 2,0 mmol/1. Je samozřejmé, že léčebný režim volíme podle hodnot lipidů. U mírných hypercholesterolémii se snažíme především o režimová a dietní opatření, úpravu hmotnosti. U vyšších hodnot musíme přidat léky snižující cholesterol. Familiární formy raději předáváme speci­álním poradnám.

Přírodní léčba lipidů, zvýšených tuků, léčivé houby a bylinné směsi čínské medicíny

Pokud potřebujete nalézt řešení dalších zdravotních problémů přejděte na stránku Vyhledávání podle potíží.

Visited 160 times, 1 visit(s) today

Write A Comment