Oblíbené (0)

Arytmie srdce

Abnormality srdeční frekvence nebo rytmu (arytmie) jsou způsobeny poruchami v elektrickém systému, který řídí srdeční tep. Srdce má v pravé síni přirozený kardiostimulátor (nazývaný sinoatriální uzel). Tento uzel vysílá elektrické signály přes předsíň do atrioventrikulárního uzlu, odkud přecházejí do komor. Signály řídí kontrakce srdečního svalu, a tím také srdeční frekvenci a rytmus. Špatný přenos signálu nebo abnormální elektrická aktivita mohou způsobit různé arytmie. Samy poruchy elektrického systému mohou být způsobeny různými dalšími obtížemi včetně jiných poruch srdce (například srdeční infarkt nebo problémy se srdečním svalem nebo chlopněmi), účinků některých léků nebo nadprodukce hormonů štítné žlázy.