Oblíbené (0)

Lymfom

Lymfomy jsou rakoviny, které vznikají, když se množí lymfocyty a tvoří nádory v lymfatickém systému. Mohou se také rozšířit do jiných tkání. Existují dva hlavní typy: Hodgkinův a non-Hodgkinův lymfom. U Hodgkinova je přítomen určitý typ rakovinných buněk. Všechny ostatní typy jsou klasifikovány jako non-Hodgkinovy. Hodgkinův lymfom nejčastěji postihuje osoby ve věku 15 až 35 let nebo starší 50 let. Ostatní lymfomy se vyskytují převážně u lidí starších 60 let. Příčina není známa, ale mohou se opakovat v rodinné anamnéze. Jsou také běžnější u lidí se sníženou imunitou a mohou být vyvolány určitými infekcemi.