Coriolus a ochrana DNA

Coriolus versicolor je též znám pod názvem Yunzhi či českým outkovka pestrá. Má silný vliv na zdraví člověka.

Opakovaně jsou potvrzovány její účinky zvláště u nemocí, jakými jsou různé typy rakovinného bujení, infekcí, poruch imunity či degenerativních nemocí. Toto je dáno její schopností přímo ničit rakovinné buňky a infekční agens, ale také podporovat funkci imunitního systému či působit jako silný antioxidant.

V této studii se vědci zaměřili na otázku, zda dokáže Coriolus chránit DNA a jakým způsobem, což by znamenalo omezení mutací vedoucích k mnoha nemocem, hlavně rakovinným bujením, neboť s mutagenními vlivy se setkáváme v běžném životě, ať už se jedná o různé chemické látky či záření.

Pokus probíhal in vitro a byl zaměřen hlavně na ozřejmení antioxidačního potenciálu zkoumané houby. Jelikož jsou to hlavně volné radikály, které narušují struktury DNA. V pokusu byl využit komerčně dostupný extrakt z Coriolu, který byl zředění do 5 různých koncentrací. Tyto byly následně přidávány k lymfocytární kultuře. Lymfocyty byly získané od zdravých dobrovolníků a byly s extraktem kultivovány po dobu 30 minut. Následně byly lymfocyty vystavení hydrogen peroxidu, tedy oxidačnímu stresu, následně prošly dalšími procesy, aby se zjistilo, jaké poškození DNA bylo u lymfocytů vyvoláno. Jedna z buněčných kultur prošla stejným procesem, ale bez přidání extraktu z Coriolu.

Výsledky potvrdily domněnku, že Coriolus je schopen ochránit DNA, v jeho přítomnosti nedochází k tak výraznému poškození, které by vedlo k mutacím. Je tedy genoprotektivní i v případě, že jsou buňky vystaveny vysokému oxidačnímu stresu. Vzhledem k získaným výsledkům je možné říci, že Coriolus dokáže předejít rakovinám či degenerativním procesům, které jdou na vrub zvýšenému oxidačnímu stresu.

Szeto YT, Lau PC, Kalle W, Pak SC. Direct human DNA protection by Coriolus versicolor (Yunzhi) extract. Pharm Biol. 2013 Jul;51(7):851-5.

Visited 33 times, 1 visit(s) today

Write A Comment