Coriolus a ochrana mozku před degenerací

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je chorošovitá houba, patří mezi houby „bílé hniloby“, roste na všech kontinentech na poškozených stromech a pařezech.

Zvláště oblíbená je v Asii, kde si vydobyla svou popularitu díky svým účinkům na lidské zdraví. Po staletí ji využívá tradiční čínská medicína a současná věda a medicína se této houbě také věnuje. Jsou prováděny studie, pokusy i klinické studie, které opakovaně potvrzují, že je Coriolus silným imunostimulantem, antioxidantem, snižuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi, je též účinný v boji proti rakovině.

Antioxidačním vlastnostem Coriolu se věnovala i tato studie. Je totiž potvrzeno, že oxidační stres stojí za spuštěním zánětů probíhajících v nervovém systému a za degenerativními změnami na mozku. Je tedy snaha nalézt látku, která bude účinně snižovat oxidační stres a tím ochraňovat nervové buňky a snižovat riziko vzniku např. Alzheimerovy choroby, nebo najít látku, která by zvyšovala schopnost organismu ukončovat a tlumit záněty, takovou je např. lipoxin A.

Vědci vytvořili pokus, kdy využili pokusné krysy, kterým podávali 30 dní Coriolus. Byla měřena koncentrace prospěšného lipoxinu A4 v různých částech mozku. Krom přímé neutralizace volných radikálů reguluje Coriolus oxidační stres v mozku i jiným způsobem. Ukázalo se, že koncentrace lipoxinu byla po podávání Coriolu zvýšená, a tím došlo ke snížení oxidačního stresu. Nejvyšší koncentrace lipoxinu byla zachycena v kůře mozkové a hipokampu.

Provedená studie tedy potvrzuje, že Coriolus má ochranný vliv na nervové buňky, a to díky tomu, že podporuje zvýšení koncentrace lipoxinu A4 v mozku a snižuje oxidační stres a poškození buněk. Tím je prevencí proti vzniku neurodegenerativních nemocí.

Trovato A, Siracusa R, Di Paola R, Scuto M  et al. Redox modulation of cellular stress response and lipoxin A4 expression by Coriolus versicolor in rat brain: Relevance to Alzheimer’s disease pathogenesis. Neurotoxicology. 2016 Mar;53:350-8.

Visited 35 times, 1 visit(s) today

Write A Comment