Coriolus a rakovina prsu

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je houba patřící do čeledi chorošovitých. Je možné ji nalézt i na našem území, plodnice rostou na umírajících či odumřelých stromech nebo pařezech.

U nás však není tato houba tak známá jako v Asii. Zde je významnou součástí léčebných systému, jako např. tradiční čínské medicíny, ale je také hojně studována v klinických studiích, tj. v praxi. Mnohé pokusy potvrzují, že Coriolus dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, regulovat hladinu cholesterolu, bojovat s infekcemi a hlavně pak s rakovinnými buňkami.

Této problematice se věnuje i tato studie. Byla vybrána rakovina prsu. Jedná se nejčastější typ rakoviny u žen. Vyskytuje se u čím dál tím mladších žen. Naštěstí je díky osvětě záchyt poměrně časný, takže je většina nemocných žen vyléčena. Ani nemusí dojít k úplnému odstranění prsu. Ženy však dále procházejí chemo, radio či hormonální terapií. I přes veškeré pokroky jsou zde stále ženy, které nemoci podlehnou a i léčba samotná nemusí být vždy dobře snášená a má negativní dopad na organismus a život ženy.

V této studii vědci testovali vliv Coriolu na buňky rakoviny prsu, tj. na buněčnou kulturu, ale také byl test prováděn na myších s rakovinou.

Při pokusech na buněčných kulturách se ukázalo, že extrakt z Coriolu nesnižuje proliferaci, množení rakovinných buněk, ale na druhou stranu omezuje jejich migraci a invazivitu, což jsou záležitosti nutné k metastazování. Navíc byla snížena aktivita metaloproteázy, která štěpí složky v mezibuněčném prostoru, čímž napomáhá k vycestování rakovinných buněk, neboť se rozvolní prostředí a rakovinná buňky snadněji proklouzne z místa vzniku rakoviny, nejčastěji pak do lymfatického či krevního systému. Pokud je metaloproteáza neaktivní, snižuje se metastazování. Extrakt tedy působil silně protimetastaticky.

Druhá část studie probíhala na zvířatech, která dostávala po dobu 4 týdnů extrakt z Coriolu. Po této době došlo u léčených myší ke zmenšení, redukci hmotnosti nádorů o 36 % a snížilo se i metastazování do plic o cca 71 % v porovnání s nemocnými zvířaty, která extrakt nedostávala. Díky CT vyšetření se také ukázalo, že pokud jsou myši léčené Coriolem, nedochází u nich k poškození kostí vlivem nádoru jako u neléčených myší.

U léčených myší také došlo k posílení imunitního, a to složek, které se podílejí na boji s rakovinnými buňkami.

Je tedy patrné, že jsou zde rozdíly mezi tím, jak působí Coriolus na buněčné kultury a jak účinkuje v živém organismu, kde má mnohem větší sílu, neboť do boje s rakovinou zapojuje i imunitní systém. Coriolus působí protirakovinně, protimetastaticky a imunomodulačně v případě rakoviny prsu.

Luo KW, Yue GG, Ko CH, Lee JK et al. In vivo and in vitro anti-tumor and anti-metastasis effects of Coriolus versicolor aqueous extract on mouse mammary 4T1 carcinoma. Phytomedicine. 2014 Jul-Aug;21(8-9):1078-87.

Visited 35 times, 1 visit(s) today

Write A Comment