Agaricus u pacientů s mnohočetným myelomem

Mnohočetný myelom je rakovinné onemocnění, za nímž stojí maligní transformace plazmatických buněk, tj. B lymfocytů produkujících velké množství protilátek.

U pacientů dochází k narušení krvetvorby až k jejímu selhání, ke kostním lézím a k ledvinnému poškození. Nejčastěji se nemoc objevuje u pacientů kolem 70 let. Léčbou je vysokodávková chemoterapie následovaná podáním vlastních kmenových buněk. I přes prvotní úspěch v léčbě může dojít k relapsům, znovuobjevení nemoci. Desetileté přežití u pacientů nad 65 let je 30 %.  Což rozhodně není číslo uspokojivé, a tak jsou hledány další metody a postupy, kterých by bylo možné k léčbě využít.

Agaricus patří mezi medicinální houby, pochází z Jižní Ameriky, kde je hojně využíván domorodci k léčbě mnoha zdravotních obtíží. Jeho účinky se však zabývá i věda a probíhají mnohé pokusy a klinické studie, které mimo jiné ukazují, že Agaricus disponuje protirakovinnými účinky.

Proto byl Agaricus využit i při léčbě výše zmíněného mnohočetného myelomu.

Do vytvořené klinické studie se zapojilo čtyřicet dobrovolníků z řad pacientů trpících myelomem. Tito podstoupili vysokodávkovou chemoterapii a transplantaci kmenových buněk. K této léčbě byla půlce pacientů přidána léčba preparátem AndoSan, který je vytvořen z medicinálních hub a největší podíl má Agaricus, druhá část pacientů dostávala placebo.  Podávání začalo při začátku chemoterapie a trvala sedm týdnů. U pacientů, kterým byl podáván AndoSan došlo ke zvýšení počtů regulačních, tlumivých T lymfocytů, také se pak zvýšila exprese IL-1ra, IL-5 a IL-7, což upravuje funkci imunitního systému, včetně reaktivity namířené proti maligním buňkám.  Došlo též k stimulaci plazmocytoidních dendritických buněk, které indukovaly, podobně jako regulační T lymfocyty, toleranci. U lidí trpících myelomem počet plazmocytoidních dendritických buněk klesá.

Přípravek měl též přímí antiproliferační vliv na myelomové buňky.

Klinická studie tedy ukázala, že u pacientů, kterým byl podáván AndoSan dochází k úpravě funkce imunitního systému ke stavu, kdy dochází k potlačování nádorového bujení. Je přínosné přidat jej k zavedené léčbě.

Visited 172 times, 1 visit(s) today

Write A Comment