Agaricus v boji proti stárnutí trávicího traktu

Agaricus blazei Murill, též braziliensis, pochází z oblasti brazilských deštných pralesů, ale díky svým schopnostem pozitivně ovlivňovat zdraví člověka se rozšířil a je využíván po celém světě.

Jeho síla spočívá v modulaci imunitního systému, protirakovinných účincích, regulaci hladiny krevního cukru, a tím i diabetu, snižování hladiny krevních tuků, čímž předchází kardiovaskulárním nemocem aj.

Stále se hledají a potvrzují jeho další účinky. V této studii se vědci zaměřili na využití Agraricu pro zmírnění projevů stárnutí trávicího traktu.

Je jasné, že s přibývajícím věkem dochází k opotřebení, snížení funkčnosti i pohyblivosti trávicího traktu.

Vědci k pokusu využily krysy, jimž podávaly vodný extrakt z Agaricu a sledovali jeho účinek pomocí biometrických a krevních parametrů, též zkoumali morfologii myenterického plexu (nervová pleteň ve střevní stěně), a stěnu jejuna u stárnoucích krys. Zvířata byla zabita ve věku 7, 12 a 23 měsíců. Krysám 12 a 23 měsíců starým byl podáván extrakt z Agaricu, a to v dávce 26 mg/zvíře a od 7 měsíce věku.

V průběhu přibývajícího věku se u krys objevilo snížení příjmu potravy, zvýšení Lee indexu (obdoba BMI), zvýšilo se též množství retroperitoneálního tuku, prodloužilo střevo a zvýšila hladina celkového cholesterolu a celkových proteinů. Při histologii sliznice se ukázalo, že stárnutí vede k ztenčení střevní stěny, sliznice, zmenší se střevní klky, hloubka krypt i počet pohárkových buněk. Také dochází k úbytku buněk tvořících myenterický plexus.

V případě, že byly krysy suplementovány extraktem z Agaricu, došlo ke snížení hladiny cholesterolu oproti stejně starým krysám, jež nedostávaly extrakt. Také zlepšuje antioxidační kapacitu. Nejvýraznější ochranný efekt měl však extrakt na myenterický plexus. Nedochází k výraznému poklesu gliálních buněk ani myenterických neuronů, což garantuje zachování inervace střeva i peristaltiky.

Výsledky studií potvrzují, že extrakt z Agaricu sice nezlepšuje stav ve všech testovaných parametrech, jeho přínos je však nezanedbatelný, hlavně co se ochrany střevní inervace a zachování peristaltiky týká.

de Santi-Rampazzo AP, Schoffen JP, Cirilo CP, Zapater MC, Vicentini FA, Soares AA, Peralta RM, Bracht A, Buttow NC, Natali MR. Aqueous Extract of Agaricus blazei Murrill Prevents Age-Related Changes in the Myenteric Plexus of the Jejunum in Rats. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:287153.

Visited 12 times, 1 visit(s) today

Write A Comment