Hlíva bojuje proti rakovině žaludku

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) je lupenitá medicinální houba, která je rozšířená po celém světě. Nacházíme ji v trsech na stromech i mrtvých či pařezech.

Nejčastěji roste na buku, jilmech či vrbách. Houba má všestranné využití, je významnou součástí gastronomie. Důležitější však je, že má zdraví podporující účinky. Je známým imunostimulantem, působí protiinfekčně, antioxidačně, reguluje hladinu cholesterolu aj. Dle studií má též protirakovinné účinky. Ty se rozhodli potvrdit i tvůrci této studie. Využili extrakt z hlívy na rakovinu žaludku.

Vznik rakoviny žaludku je silně vázán na rizikové faktory, jakými jsou infekce H. pylori, žaludeční vředy, strava, kouření aj. Přestože výskyt rakoviny žaludku celosvětově klesá, jedná se o závažné onemocnění s náročnou léčbou, která může zahrnovat i radikální operaci s odstraněním žaludku. Operační léčba je pak doplňována chemoterapií či radioterapií. I přes intenzivní léčbu může dojít k úmrtí pacienta. Je tedy důležité najít jiné léčebné postupy, které by byly pro pacienta méně zatěžující a účinné.

Polysacharidy z hlívy vědci použili na modelech in vitro, tj. na buněčných kulturách, i in vivo, na živém modelu. Připravený extrakt POMP2 po přidání ke kultuře buněk rakoviny žaludku zastavil jejich proliferaci, tedy množení. Došlo také k výraznému omezení migrace, tj. metastatického potenciálu. Dobrého výsledku se dosahuje už s dávkou 400 mg/l přidávanou 72 h. Inhibice nádorových buněk byla vyšší  

než 35 %. V in vivo studiích na myších, které trpěly nádorem žaludku, se také ukázalo, že dochází k snížení formace nádoru a migrace rakovinných buněk. Bylo zaznamenáno, že dochází k poklesu hmotnosti a velikosti nádorové masy. Nádory se tedy po podávání extraktu zmenšovaly.  

Oba pokusy tedy potvrdily, že extrakt z hlívy působí na rakovinné buňky negativně. Omezuje jejich dělení i migraci. Má tedy potenciál stát se součástí dalších pokusů, kterých by se účastnili dobrovolníci a následně by mohl být uveden i do klinické praxe. 

http://www.spandidos-publications.com/mmr/12/2/2383

Visited 36 times, 1 visit(s) today

Write A Comment