Hlíva ústřičná snižuje nemocnost dětí

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) je i u nás běžně dostupnou houbou, která v sobě skrývá velkou sílu. Hlavně v Asii je známá svými léčivými účinky.

Ty jsou i vědecky potvrzovány. Mezi nejvýznamnější patří účinky imunomodulační, protirakovinné, antioxidační, cholesterol regulační aj. 

Vhodnost užívání této houby u dětí, které trpí opakujícími se respiračními infekty, hodnotila předkládaná studie. Děti jsou často sužovány infekce horních a dolních cest dýchacích, většinou se jedná o běžná onemocnění s brzkým návratem ke zdraví, ale mohou končit i tragicky, tj. úmrtím dítěte. Záleží samozřejmě na druhu patogena a imunitě dítěte.

Opakují-li se infekce, je jasné, že imunitní systém dítěte nepracuje optimálně, a je tedy vhodné jej nějak podpořit. Ve studii byl k podpoře imunitního systému využit preparát Imunoglukan P4H® syrup, který obsahuje pleuran-β-glukan a vitamín C. studie se účastnilo 175 dětí v průměru 5,5 roku staré, které postihl respirační infekt minimálně 5x během posledních 12 měsíců. Část dětí dostávala preparát a druhá část placebo. Děti pak byly zvány na pohovor a krevní testy během 1 roku. Ukázalo se, že ve skupině, kde byl užíván preparát z hlívy, 36 % dětí nemělo žádnou infekci, u ostatních se výrazně snížila četnost infekcí, a to více než ve skupině, která užívala placebo. Posílení imunitního systému potvrdily i krevní testy.  Je tedy možné říci, že preparát z hlívy statisticky významně moduluje imunitu dětí a zlepšuje jejich odolnost proti respiračním infektům. Je tak vhodné jej užívat jako součást léčby, ale také hlavně jako prevenci.

Jesenak M, Majtan J, Rennerova Z, Kyselovic J, Banovcin P, Hrubisko M. Immunomodulatory effect of pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) in children with recurrent respiratory tract infections. Int Immunopharmacol. 2013 Feb;15(2):395-9.

Visited 20 times, 1 visit(s) today

Write A Comment