Oblíbené (0)

Nádor na mozku

Většina nádorů na mozku jsou metastázy - sekundární nádory způsobené šířením rakoviny jinde v těle. Primární nádory mozku pocházející z mozku samého jsou méně časté. Maligní nádory typicky rostou rychle a šíří se mozkem. Nemaligní nádory mají tendenci růst pomalu a zůstávat v jedné oblasti. Oba typy mohou tlačit na mozkovou tkáň, zhoršovat funkci mozku a způsobovat poškození mozku. Příznaky se liší podle části mozku, která je postižena, ale mohou zahrnovat silné bolesti hlavy, rozmazané vidění, paralýzu části těla, potíže při mluvení nebo porozumění řeči, změny osobnosti a záchvaty. V některých případech může docházet k náhlé bolesti a ztrátě vědomí. Léčit je lze pomocí léků, radioterapie nebo operace.

Přírodní podpora léčby nádorů na mozku, léčivé houby a bylinné směsi čínské medicíny