Hericium a diabetem způsobená bolest

Hericium erinaceus – korálovec ježatý je parazitická houba známá díky svým silným účinkům na lidské zdraví.

Můžeme ji použít při nemocech spojených s nutností posílit imunitní systém, např. u infekcí, nádorových onemocnění, a to hlavně díky vysokému podílu beta glukanů. Nejvíce je pak využívám u nemocí nervového systému, neboť obsahuje složku, která má efekt jako růstový nervový faktor. Má velmi pozitivní vliv na neurodegenerativní nemoci s pojené s rozvojem demence, na Alzheimerovu chorobu, ale i Parkinsonovu nemoc. 

I v této studii se vědci zaměřili právě na tuto oblast, tedy na účinky Hericia na nervový systém. Svou studií se snažili potvrdit domněnku, že Hericium dokáže mírnit neuropatické bolesti, které se objevují u mnoha diabetiků. Zvýšená hladina cukru totiž nervová vlákna a buňky přímo poškozuje, či poškozuje cévy, které pak nemohou nervové buňky zásobovat potřebnými živinami a kyslíkem. Neuropatické bolesti se u nemocných objevují i po minimálním impulzu či se objevují samy a velmi znepříjemňují život.

Studie byla založena a podání alloxanu krysám, tím u nich byl navozen vznik diabetu spojený s postižením nervů a neuropatickou bolestí. U krys, jimž byl podáván extrakt, došlo ke zvýšení prahu bolestivosti, snížila se tedy citlivost, na vyvolání bolesti musel být použit intenzivnější impuls na rozdíl od krys, které trpěly neuropatickými bolestmi a extrakt z Hericia nedostávaly. U pokusných extraktem léčených krys též došlo ke snížení hladiny glukózy v krvi i moči, zlepšil se tedy diabetes. Naopak vzrostla aktivita laktát dehydrogenázy a lipidové peroxidázy, ale také glutation peroxidázy a reduktáz, což vede ke snížení koncentrace volných radikálů, které mohou narušovat strukturu nervu a podílet se na rozvoji neuropatie.

Je tedy možné říct, že podávání extraktu z Hericia pomáhá zmírnit neuropatické bolesti u diabetických krys několika cestami – díky podpoře regenerace nervů a zároveň prevenci jejich dalšího poškozování, a to díky úpravě hladin glukózy a zvýšení aktivity neutralizátorů volných radikálů.

Yi Z, Shao-long Y, Ai-hong Wang, et al. Protective Effect of Ethanol Extracts of Hericium erinaceus on Alloxan-Induced Diabetic Neuropathic Pain in Rats. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM. 2015;2015:595480.

Visited 44 times, 1 visit(s) today

Write A Comment