Hericium a fibrinolýza

Hericium erinaceum je jedlá houba známá hlavně v Asii, ale je možné setkat se s ní v místech s mírným podnebím.

Její české jméno je odvozené od jejího jedinečného vzhledu – korálovec ježatý. Krom kulinářského využití je Hericium hojně podáván jako léčebný prostředek, hlavně pak v tradiční čínské medicíně. Klasickými vědeckými postupy je ověřeno, že Hericium disponuje mnoha zajímavými účinky. Nejtypičtější je jeho schopnost podporovat regeneraci centrálního i periferního nervového systému, působí též protirakovinně, imunomodulačně, antioxidačně aj.

V této studii se vědci zaměřili na jednu ze složek Hericia, a to Herinázu, což je metaloproteáza, tedy enzym štěpící mimobuněčnou hmotu, navíc se zdá, že dokáže „rozpouštět“ tromby, má fibrinolytický efekt.

Trombózy jsou velmi časté, nejvíce postihují žíly dolních končetin či koronárních cév, ale mohou se objevit v jakékoli cévě. Snižují průsvit postižené cévy, poškozují ji, navíc se trombus může utrnout a být vmeten např. do plic či do mozku, embolizace. To je samozřejmě velmi závažná, mnohdy život ohrožující či invalidizující komplikace. K rozpuštění trombů se využívají fibrinolytika, která jsou často aktivátory tkáňového aktivátoru plasminogenu. 

Provedenými pokusy se ukázalo, že má Herináza specificitu k tkáňovému aktivátoru plasminogenu, která transformuje neaktivní plasminogen na aktivní plasmin. Aktivní plasmin pak pomáhá štěpit fibrinová vlákna v trombu, rozpouští jej.

Při pokusech s fibrinovým plátem se ukázalo, že Herináza nejen aktivuje tkáňový aktivátor plasminogenu, ale sama se váže i na plasminogen, čímž jej přeměňuje na plazmin. V přítomnosti Herinázy dochází k rychlé degradaci fibrinu v trombu, stejně tak fibrinogenu.

Aktivita Herinázy se zvyšuje při přidání minerálních prvků jako je vápník, hořčík či mangan, naopak je inhibována v přítomnosti železa, mědi a zinku. Pro funkci Herinázy je optimální teplota 30 °C a pH 7.0.

Provedené pokusy potvrdily, že má složka Hericia, Herináza, fibrinolytické schopnosti a bylo by vhodné provést další pokusy, aby mohla být zařazena coby léčivo do klinické praxe.

Choi BS, Sapkota K, Choi JH, Shin CH, Kim S, Kim SJ. Herinase: a novel bi-functional fibrinolytic protease from the monkey head mushroom, Hericium erinaceum. Appl Biochem Biotechnol. 2013 Jun;170(3):609-22.

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Write A Comment