Hericium proti rakovině žaludku a střev

Hericium erinaceus (korálovec ježatý) je houba „podivného“ tvaru plodnice, od toho také pochází její název, připomíná totiž mořský korál (v překladu anglického názvu je pak známá jako lví hříva)

Hericium erinaceus (korálovec ježatý) je houba „podivného“ tvaru plodnice, od toho také pochází její název, připomíná totiž mořský korál (v překladu anglického názvu je pak známá jako lví hříva). Ve volné přírodě roste na stromech a Hericium lze vzácně najít i u nás. Je také možné si jej pěstovat, stačí mít vhodný substrát, který je možné zakoupit. A proč se tato houba pěstuje? Již staří Číňané znali její účinky, a proto má své pevné místo v tradiční čínské medicíně. V současné době se provádí mnoho pokusů, studií, které opakovaně potvrzují, že Hericium je stimulantem pro imunitní systém, dokáže zabíjet mnohé infekční patogeny i rakovinné buňky, je silným antioxidantem, regeneruje a ochraňuje trávicí trakt a hlavně také nervový systém.

V této studii se vědci zaměřili na Hericium ve vztahu k rakovině trávicího traktu.

Rakovina žaludku vzniká nejčastěji na podkladě poškození žaludeční stěny, např. chronické gastritidy, žaludeční vředy s H. pylori. Roli hraje také nesprávné složení stravy či genetika. Podobně je tomu u rakoviny střev, kdy je důležitým prvkem v patogenezi právě životní styl, strava a někdy i genetika. Hlavním léčebným postupem je chirurgická léčba, kterou následuje nejčastěji kombinace radio- a chemoterapie, aby se omezilo riziko návratu nemoci. I přes pokroky medicíny v léčbě rakoviny, někteří pacienti nemoci podlehnou.

Je tedy snahou hledat nové metody, které by se uplatnily v léčbě rakoviny.

Vědci za tímto účelem vytvořili dva extrakty z Hericia, které označili jako HTJ5 a HTJ5A. Nejprve sledovali jejich toxicitu na buňky a následně jejich protinádorovou aktivitu na buněčných kulturách i na myších s nádorem žaludku a střev. Část myší byla léčena jedním extraktem, další druhým a další skupina chemoterapií ‒ 5-fluorouracilem.

Ukázalo se, že ani vysoké koncentrace extraktů nejsou toxické pro zdravé buňky, na druhou stranu ovšem byly „toxické“ pro buňky z rakovinných buněčných kultur, nejvíce pak na buňky rakoviny tlustého střeva a žaludku. Poslední část pokusů, tedy těch na myších, ukázala, že oba extrakty mají výrazné protinádorové účinky bez toho, aby měly toxický vliv na myši. Důležitým zjištěním bylo, že jsou extrakty v léčbě rakoviny účinnější než chemoterapeutikum 5-fluorouracil. Pokud jsou myším podávány extrakty, dochází ke snížení objemu nádorové hmoty, ale hmotnost myší se nemění, nestrádají tedy rakovinným bujením.

Ze získaných výsledků je patrné, že by bylo možné využít Hericium jako součást léčby rakoviny trávicího traktu, tj. v kombinaci s chemoterapeutiky. Je však nutné provést další pokusy, najít nejvhodnější složení extraktu i formu, v jaké by bylo podáváno.

Li G, Yu K, Li F, Xu K, Li J, He S, Cao S, Tan G. Anticancer potential of Hericium erinaceus extracts against human gastrointestinal cancers. J Ethnopharmacol. 2014 Apr 28;153(2):521-30.

Visited 37 times, 1 visit(s) today

Write A Comment