Hericium v boji proti rakovině střev

Hericium, korálovec ježatý, je medicinální houbou, která je využívána např. v tradiční čínské medicíně. Její vliv na zdraví je testován i vědecky.

Potvrdily se jeho účinky na imunitní systém, ale také na metabolismus lipidů či cukrů. Dokáže též ničit takové bakterie, jakou je methicilin rezistentní stafylokok. Nejvýraznější je pak jeho působení na nervový systém, kdy regeneruje a ochraňuje před poškozením neurony.

Rakovina tlustého střeva je jednou z nejčastějších forem rakovin v naší republice. Je to dáno i špatným životním stylem, stravováním s nedostatkem vlákniny aj. Karcinomy tlustého střeva mají tendenci metastazovat do plic.

V této studii se vědci věnovali antimestatickým účinkům Hericia. Byl vytvořen model, na kterém se ozřejmilo, zda má extrakt z Hericia skutečně takové účinky. Připravený etanolový a vodný roztok vykazoval protirakovinné účinky, neboť indukoval u nádorových buněk apoptózu, tj. buněčnou smrt. Hericium tedy dokáže omezit růst nádorové masy i ji zmenšit. Co se metastazování týká, bylo zjištěno, že ho snižuje o více než 60%. A mechanismus, jakým působí proti metastazování, je založený na inhibici metaloproteáz, která štěpí mezibuněčnou hmotu, díky čemuž mohou nádorové buňky snáze vycestovat. Extrakty z Hericia též blokují aktivitu nádorových buněk, potlačují fosforylační pochody v buňce, kterou jsou k její aktivitě potřebné, rakovinné buňky, pokud nejsou „zabity“, ani nevycestovávají. Snižuje tedy migraci i invazivitu nádorových buněk. Při testech in vivo na myším, kterým byly transplantovány rakovinné buňky, se ukázalo, že pokud je extrakt podáván, snižuje formaci nádorových metastatických nodulů/uzlů v plicích o více než 50%, tím se také nezvyšuje hmotnost plic.

Je tedy patrné, že Hericium má vysoký potenciál co se léčby rakoviny a zamezení metastazování týká. Působí na rakovinné buňky několika mechanismy, které všechny vedou k omezení životnosti rakovinných buněk i jejich schopnost vycestovat a tvořit vzdálené orgánové metastázy. Etanolový extrakt je pak o něco málo účinnější než vodný.

Kim SP, Nam SH, Friedman M. Hericium erinaceus (Lion’s Mane) mushroom extracts inhibit metastasis of cancer cells to the lung in CT-26 colon cancer-tansplanted mice. J Agric Food Chem. 2013;61(20):4898-904.

Lidé s astmatem trpí opakujícími se záchvaty stažení svalů ve stěnách dýchacích cest, což způsobuje

Visited 11 times, 1 visit(s) today

Write A Comment