Category

Dle potíží

Category

Hledat

Použití tradiční čínské medicíny dle potíží: velký seznam nemocí

Najděte svůj problém a zjistěte, jak na něj nahlíží tradiční čínská medicína. Seznam nemocí, kterými se zabývá čínská medicína, je řazený podle abecedy. Vyberte problém či onemocnění, se kterým potřebujete pomoci a zjistěte, jak na něj nahlíží tradiční čínská medicína.

Kocovina pohledem čínské medicíny, přírodní léčba, léčivé houby a bylinky. Přírodní léčba kocoviny, léčivé houby a bylinné směsi čínské medicíny.

Hlasivky pohledem čínské medicíny, přírodní léčba, léčivé houby a bylinky. Přírodní léčba hlasivek, léčivé houby a bylinné směsi čínské medicíny.

Syndrom vyhoření (burnout syndrom) také patří mezi somatoformní poruchy. Je to stav extrémního vyčerpání a nevýkonnosti. Obvykle přichází po dlouhodobé náročné pracovní zátěži a postihuje tak často manažery a lidi pracující v sociální sféře, bývá ale častý i u žen v domácnosti.

Co všechno byste měli o tradiční čínské medicíně vědět?

Tradiční čínská medicína (zkratka TČM) je hluboce zakořeněná ve staré taoistické filozofii, která se objevila v Číně před 3 000 lety. Gró filozofie tkví v myšlence, že vesmír tvoří neustále se proměňující vzorce, které se vyjadřují pomocí protichůdných, ale vzájemně se doplňujících prasil jin a jang. Jin a jang můžeme chápat jako teplo a chlad, den a noc atd. Podle této teorie v sobě nese každý přírodní jev kombinace jinu a jangu. Nic v sobě nemá pouze jednu prasílu a jeden nemá význam bez druhého. Na tomto principu je postaveno také zdraví těla. Aby bylo zdravé, musí v něm v přirozené rovnováze existovat jin i jang. Pokud se tato rovnováha naruší, projeví se na lidském těle v podobě poruch a nemocí.

Chápání lidského těla podle TČM

Tradiční čínská medicína tělo chápe jinak než západní medicína. Podle TČM je zdraví stav dokonalého dobrého zdravotního stavu. Naproti tomu západní medicína chápe zdraví jako „nepřítomnost nemoci“. TČM vychází z toho, že lidé jsou součástí životního prostředí a pro jejich zdraví je důležité, aby se drželi přírodních zákonů.

Západní medicína

Západní medicína se zaměřuje na materiální struktury těla. Pomocí anatomie a fyziologie zkoumá stavbu tkání až k těm nejmenším jednotkám, buňkám a molekulám. Pro vyšetření používá moderní techniku, například fonendoskop či CT. Podle výsledků stanoví diagnózu.

Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína ovšem vychází spíše z procesu než ze struktury. Lidské tělo chápe jako energetický systém, ve kterém se vzájemně ovlivňují různé substance:
  • Energie čchi – nejdůležitější substance. Jde o vitální esenci, která je z části hmotná a z části energetická. Proudí v tělech v tzv. meridiánech. Tak se dostává ke všem tkáním a orgánům, kterým přináší výživu, teplo a sílu. Pokud je proudění čchi narušeno, dochází k onemocnění.
 • Krev
 • Šťávy
Tyto substance pak utvářejí fyzický organismus. Meridiány, ve kterých proudí čchi, jsou sice hluboko v tkáních, ale lékař tradiční čínské medicíny k nim může přes určité body na povrchu kůže pronikat. Obvykle se používá tlak, teplo a jehly. Léčení potíží podle TČM spočívá v regulaci čchi a dalších tělních substancí tak, aby byl zajištěný jejich optimální pohyb. Tak se udržuje rovnováha jin a jang a navozuje vnitřní harmonie. I v tradiční čínské medicíně se při léčení nemocí používají různé techniky. Od západní medicíny se však liší. Nejčastěji se setkáte s technikou sledování a naslouchání, čichovým dojmem, dotekem a dotazováním. Díky získaným informacím pak může čínský lékař stanovit diagnózu. Tradiční čínská medicína nemá seznam nemocí, které mají názvy, tak jak v západní medicíně. Jde o hledání různých typů nerovnováhy, za které může například přebytek nebo nedostatek jinové energie. Podle diagnózy určí lékař léčebný plán.

5 prvků, které odpovídají orgánům lidského těla

Čínská medicína pracuje s 5 prvky, lépe řečeno pohyby či fázemi. Patří mezi ně:
 1. dřevo,
 2. oheň,
 3. země,
 4. kov,
 5. voda.
Tyto prvky jsou spojeny s ročními obdobími stejně jako lidské orgány. Pokud jim člověk porozumí, dokáže se vyrovnat s extrémy jednotlivých ročních období. Roční období se pojí nejen s orgány, ale také s barvami a odstíny chuti. To vše působí na zdraví člověka.
 • Jaro – pojí se se dřevem, které přináší růst a nové síly.
 • Léto – prvek ohně typický pro dobu hojnosti, ve které se realizují ideje z jara. S pozdním létem se pojí prvek země. Jde o dobu sklizně, kdy můžeme mít užitek ze semen zasazených v předjaří.
 • Podzim – je spojený s kovem. Jde o dobu odumírání, kdy se příroda připravuje na zimu a vtahuje své síly dovnitř.
 • Zima – pojí se s vodou. Voda je chápaná jako semeno, které leží v zemi a chystá se na to, že se na jaře otevře a tento koloběh začne znovu.

Čínská medicína a životní styl

Životní styl je pro TČM důležitý především v oblasti výživy, tělesného pohybu a sexuální aktivity. Výživa je důležitá. Jídelníček dle čínské medicíny by měl obsahovat výživu, která je celostní a dokáže vyléčit různé rozšířené choroby (od zácpy až k nachlazení a kožním problémům). U výživy Číňané dbají zejména na kvalitu a hlavní účinky rozmanitých jídel. Tomuto přístupu se říká výživová energetika. Ta říká, že všechna jídla mají na tělo určité účinky a působí na něj různými vlastnostmi. Pohyb je důležitý, ale musí se provádět ve vyvážené míře. Přiměřené cvičení dokáže do chodu uvést tok tělesné energie. Nadměrná námaha však může naši životní energii vyčerpat, a tím oslabit tělo.